Liên kết website

bầu cử quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021
Hoạt động của ĐUK

Bế mạc Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2017

Sáng ngày 09/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2017. Tham dự lớp học có 150 đồng chí học viên là đảng viên dự bị đến từ 32 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối và 2 đơn vị bạn.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Hội nghị Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội Quý III năm 2016

Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng

Một số vấn đề lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng

Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên.

Một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Ban Thường vụ Đảng ủy khối bế giảng lớp đảng viên mới khóa III năm 2013

Hệ thống các biểu mẫu

Các mẫu văn bản trong hồ sơ kết nạp Đảng viên

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản kết nạp người vào đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương

Mẫu quyết định thành lập chi bộ

Những nhiệm vụ trong năm của công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức Đảng cơ sở