Liên kết website

Quán triệt nghị quyết Đại hội XII
Tin tức chung

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV tiếp xúc cử tri khối các cơ quan tỉnh

Ngày 26/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa (ĐBQH) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV với cử tri khối các cơ quan tỉnh.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri huyện Triệu Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BT Đảng ủy khối và tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại huyện Triệu Sơn

Hoạt động của ĐUK

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban quản lý đầu tư xây dựng các các công trình NN&PTNT Thanh Hóa và Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa

Ngày 05, 06/10/2017, Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Thanh Hóa và Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ.

Hội nghị giao ban quý III/2017 Cụm số 4

Hội nghị giao ban công tác Đảng Quý III/2017, Cụm số 6

Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng

Một số vấn đề lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng

Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên.

Một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Ban Thường vụ Đảng ủy khối bế giảng lớp đảng viên mới khóa III năm 2013

Hệ thống các biểu mẫu

Các mẫu văn bản trong hồ sơ kết nạp Đảng viên

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản kết nạp người vào đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương

Mẫu quyết định thành lập chi bộ

Những nhiệm vụ trong năm của công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức Đảng cơ sở