Liên kết website

bầu cử quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021
Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc

Đảng bộ Cục DTNN khu vực Thanh Hóa – cán bộ đảng viên tích cực hưởng ứng Cuộc thi ‘‘Tìm hiểu về công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2016’’

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 21/10/2016, Đảng ủy Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2016” trong đơn vị với hình thức viết bài dự thi (viết tay), đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.

Một số kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XII và Nghị quyêt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết Mô hình Câu Lạc bộ Pháp luật tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng

Một số vấn đề lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng

Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên.

Một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Ban Thường vụ Đảng ủy khối bế giảng lớp đảng viên mới khóa III năm 2013

Hệ thống các biểu mẫu

Các mẫu văn bản trong hồ sơ kết nạp Đảng viên

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản kết nạp người vào đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương

Mẫu quyết định thành lập chi bộ

Những nhiệm vụ trong năm của công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức Đảng cơ sở