Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 0
 Tổng số truy cập: 0
Trang chủ   /   Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng   /   Một số vấn đề lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng
Một số vấn đề lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng

Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên. Nếu kỷ luật của Đảng không nghiêm thì đường lối, chủ trương của Đảng bị chấp hành sai lệch, vai trò lãnh đạo của Đảng bị giảm sút, tổ chức đảng sẽ suy yếu. Vì vậy các cấp uỷ cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng cần nắm vững phương châm, phương hướng, những nguyên tắc, thủ tục, quy trình quy định.

Kết quả kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật đảng của các cấp uỷ đảng cơ sở trong thời gian qua cho thấy: việc thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ cơ sở đã cơ bản thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; hình thức kỷ luật tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên của các chi bộ, đảng uỷ cơ sở vẫn còn có trường hợp sai sót, không đảm bảo quy định như: xử lý kỷ luật đảng viên không đúng thẩm quyền quy định; không đúng phương châm thi hành kỷ luật; không đảm bảo nguyên tắc; hồ sơ, thủ tục không đầy đủ; bỏ qua một số bước trong quy trình thi hành kỷ luật đảng.

Việc không thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định trong quá trình thi hành kỷ luật đảng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, tình trạng oan sai trong xử lý kỷ luật; hiện tượng đơn thư, khiếu kiện kéo dài gây mất ổn định cơ quan, đơn vị; nội bộ mất đoàn kết; cán bộ, đảng viên thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng...

Để thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình quy định của việc thi hành kỷ luật đảng, các cấp uỷ đảng cơ sở cần lưu ý những vấn đề thường dễ xảy ra sai sót hoặc bỏ qua các bước trong quá trình thực hiện như: Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với đảng viên, khiển trách, cảnh cáo đối với tổ chức đảng phải được biểu quyết với sự đồng ý của trên một nửa số đảng viên hoặc cấp uỷ viên của tổ chức đảng đó. Trường hợp biểu quyết kỷ luật không đủ số phiếu cần thiết (dưới ½ với hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và dưới 2/3 với hình thức đề nghị khai trừ) thì phải báo cáo lên tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên quyết định. Khi báo cáo vụ việc lên cấp trên, tổ chức đảng cấp dưới phải báo cáo đầy đủ số phiếu của các hình thức kỷ luật đã biểu quyết; trước khi thi hành kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bầy ý kiến; Quyết định của cấp dưới về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải báo cáo lên cấp uỷ, UBKT cấp trên trực tiếp; việc biểu quyết thi hành kỷ luật phải thực hiện bằng hình thức phiếu kín, không ký tên vào phiếu biểu quyết kỷ luật.

* Quy trình thực hiện một vụ xử lý kỷ luật ở cơ sở.

1. Chi uỷ (đảng uỷ) xây dựng kế hoạch, thảo luận thống nhất, tiến hành.

2. Đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm làm tự kiểm điểm theo dướng dẫn theo chi uỷ (đảng Uỷ); quá trình đảng viên (tổ chức đảng) vi phạm chuẩn bị tự kiểm điểm thì chi uỷ (đảng uỷ) phân công người tìm hiểu, thẩm tra, xác minh những vấn đề cần thiết.

3. Đảng viên hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bầy tự kiểm điểm trước chi bộ hoặc hội nghị đảng uỷ. Chi bộ hoặc đảng uỷ thảo luận đóng góp ý kiến kết luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm và biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc đề nghị hình thức kỷ luật (theo thẩm quyền).

4. Trường hợp đảng viên vi phạm có giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước hoặc đoàn thể chính trị-xã hội ở cấp cơ sở thì đảng uỷ cơ sở chỉ đạo các cơ quan và đoàn thể ấy xử lý kỷ luật theo đúng thẩm quyền, thủ tục của các tổ chức ấy.

5. Sau khi có quyết định thi hành kỷ luật của chi bộ hoặc cấp có thẩm quyền cần kịp thời công bố quyết định để đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm chấp hành.

6. Báo cáo việc thi hành kỷ luật lên cấp uỷ và UBKT cấp trên.

7. Ghi lý lịch đảng viên (thực tế).

8. Lập và lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ kỷ luật gồm có 6 loại ( sơ yếu lý lịch đảng viên; bản tự kiểm điểm; biên bản hội nghị xem xét, kết luận và biểu quyết kỷ luật; báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật (nếu không thuộc thẩm quyền quyết định) của chi bộ, đảng uỷ; tài liệu thẩm tra, xác minh; quyết định thi hành kỷ luật.

9. Rút kinh nghiệm.

Nguyễn Thị Huyền - UBKT Đảng ủy khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa