Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 102
 Tổng số truy cập: 42375
Trang chủ   /   Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng   /   Một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ khối là những cơ quan, đơn vị  đầu ngành cấp tỉnh, giữ vai trò trọng yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, đoàn thể và nội chính. Những cơ quan, đơn vị này vừa có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn của tỉnh. Do vậy, mọi hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả chung trên địa bàn toàn tỉnh. Với đặc điểm, tính chất quan trọng đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; thông qua đó để tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua cho thấy việc tiến hành nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên theo Điều 30 Điều lệ Đảng đã khó, việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm lại càng khó và phức tạp hơn nhiều.

Từ năm 2010 đến nay, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã kiểm tra được 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã phát hiện và tiến hành xử lý kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Cơ sở đảng kiểm tra được 25 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là: việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hiện nay, UBKT Đảng uỷ khối đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và chỉ đạo cơ sở tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 13 đảng viên thuộc 9 đơn vị vì tham gia nộp tiền ôn thi cao học ngành quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế năm 2013 trái quy định.

Trong quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm thường gặp phải những khó khăn như: Việc kiểm tra phát hiện những dấu hiệu vi phạm ở một số tổ chức đảng còn chậm, chưa mang tính chiến đấu, tính giáo dục cao, quy trình chưa đảm bảo; một bộ phận cấp uỷ, thậm chí người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị chưa nhận thức đầy đủ và nghiêm túc về nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị; đối tượng kiểm tra thường có tâm lý mặc cảm, sợ ảnh hưởng đến uy tín, thành tích cá nhân, nên thường có biểu hiện thiếu cộng tác, thậm chí tìm mọi cách để gây khó khăn cho cuộc kiểm tra...hơn nữa, nếu người cán bộ kiểm tra thiếu bản lĩnh, nể nang, ngại va chạm sẽ né tránh hoặc dây dưa kéo dài làm cho chất lượng, hiệu quả cuộc kiểm tra không đạt yêu cầu.

Để việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả cao trong thời gian tới, cần thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Cần làm cho tổ chức đảng và đảng viên hiểu được mục đích của công tác kiểm tra là "trị bệnh cứu người", qua kiểm tra giúp đối tượng được kiểm tra phát huy ưu điểm, nhận rõ khuyết điểm, sai lầm để khắc phục, sửa chữa, phấn đấu rèn luyện tốt hơn.

2. Trong quá trình kiểm tra, phải biết kết hợp tốt việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm với giải quyết tố cáo (kể cả đối với những đơn thư phản ánh, thư tố cáo dấu tên nhưng có nội dung, địa chỉ cụ thể).

3. Đổi mới phương pháp kiểm tra như: Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu năm; phân công Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra phụ trách từng địa bàn về dự một số cuộc họp thường kỳ của cấp uỷ cơ sở và các chi bộ để nắm tình hình nhất là đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, nơi đảng viên dễ có sai phạm...

4. Tạo được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng tình, thống nhất cao của Thường trực Đảng uỷ.

5. Thường xuyên cập nhật các kênh thông tin, rà soát, thẩm định thông tin  đảm bảo chuẩn xác, làm cơ sở cho việc quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

6. Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra phải kết luận rõ tổ chức đảng hay đảng viên có vi phạm hay không vi phạm, nội dung vi phạm và mức độ đến đâu để có hình thức xử lý phù hợp. Có như vậy, đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra mới tâm phục, khẩu phục, rút kinh nghiệm, góp phần ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.

7. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải thật sự có bản lĩnh, có trình độ, nắm vững và thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc, phương pháp, quy trình trong từng cuộc kiểm tra, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn để giải quyết phù hợp với từng vụ việc cụ thể./.

Trần Thị Hồng Trang - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa