Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 269
 Tổng số truy cập: 141647
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet và các trang mạng xã hội
Chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet và các trang mạng xã hội

       Với những ưu thế vượt trội, Internet, mạng xã hội từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nó tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Lượng thông tin mà Internet, mạng xã hội cung cấp là không giới hạn. Thông qua Internet, mạng xã hội thông tin được cập nhật hàng giờ, hàng ngày, mọi người đều có thể biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình và cả trên thế giới. Tuy vậy, Internets và mạng xã hội cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho việc phát tán thông tin xấu, độc.
       Những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng thay đen”; thật giả, đúng sai lẫn lộn; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng các quan điểm và luận điệu sai trái, thù địch. Là các dạng thông tin có nội dung không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, như: thông tin có tính chất tội phạm tin học như: lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát virut…; thông tin sai trái có tính chất chính trị như: xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận chủ nghĩa Mac- leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và địa phương, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và địa phương…
       Tác hại của những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận  xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước à cấp ủy, chính quyền các cấp. Hệ lụy của thông tin xấu, độc ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội.        Để chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet và các trang mạng xã hội, mỗi tổ chức hội, hội vien cần:
       Một là: làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thấy rõ tính hai mặt của Inteernet và các trang mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn và nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin xấu, độc có tính chất nguy hại cả nó đối với cá nhân và xã hội. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Hội; tuyên truyền về truyền thống của quê hương, đất nước, địa phương, phẩm chất đạo đức của người phữn Việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước…. Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội.
       Hai là: các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần định hướng kịp thời việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; ngăn chặn, chấn chỉnh việc sử dụng các mạng xã hội để đang tải, chia sẻ, bình luận những thông tin có nội dung xấu, độc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chínnh sách, pháp luật của Nhà nước, những hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội, xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm người khác.
       Ba là: Phát huy vai trò báo cáo viên, hội viên nòng cốt của Hội LHPN các cấp để chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; sớm phát hiện và báo cáo kịp thời lên các cấp có thẩm quyền những biểu hiện phức tạp, nổi cộm phát sinh, những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, khiếu kiện, tu tập đông người, biểu tình gây mất ổn định chính trị. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, hội viên nòng cốt thường trực đấu tranh, phản bác lại các những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Khi tiếp cận với những bài viết, các thông tin thiếu chính xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sachsphaps luật của Nhà nước và địa phương phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghia, lẽ phải, tránh tình trạng a dua. Không tham gia chia se, bình luận những thông tin không chính thống có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
       Bốn là: Mỗi cán bộ, hội viên,phụ nữ cần nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tăng cường chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, tránh tình trạng a dua. Không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Khi đưa các thông tin và thể hiện quan điểm riêng của mình, cần suy xét mình đang ở vị trí nào? Nhìn nhận vấn đề đã khách quan chưa? Đưa những thông tin như thế có ảnh hưởng tới cộng đồng hay không?
       Đẩymạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tieentieens, mô hình mới, cách làm hay trong phong trào phữn và hoạt động hội, qua đó nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và trong xã hội.
       Tiếp tục tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng để tham gia phản bác các luận điệu sai trái, phê phán các hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược đường hướng tích cực của các tổ chức. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trịnh Thị Yên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh, thành viên Tổ Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 ĐUK


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa