Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 11
 Hôm nay: 412
 Tổng số truy cập: 156741
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

       Xác định Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được Đảng ủy Ban Dân tộc triển khai tích cực theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 106-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.


       Ngày 28/11/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/ĐU về việc tổ chức Đại hội Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ có 04 chi bộ trực thuộc, 100% chi bộ đã hoàn thành công tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 từ trung tuần tháng 01 năm 2020. Trong tháng 3 năm 2020, Đảng ủy Ban Dân tộc đang tích cực tập trung cho công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Văn kiện Đại hội, công tác nhân sự... Đảng ủy coi trọng tất cả các khâu, nhất là báo cáo chính trị phải đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá chính xác, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.
       Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được Đảng ủy quan tâm chú trọng, thực hiện theo đúng quy định. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải coi trọng chất lượng, có số lương và cơ cấu hợp lý, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đảng bộ Ban Dân tộc sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ./.

                                                            Cao Thị Hòa - Ban Dân tộc tỉnh
 


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa