Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Thuế Thanh Hóa lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Thuế Thanh Hóa lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ngày 09/6/2020, Đảng bộ Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Khối và 127 đại biểu chính thức đại diện cho 1021 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

       Đại hội đã nghiêm túc đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Cục Thuế đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 
       Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất với phương châm "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới", đề cao tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với triển khai chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chi bộ để đưa nhanh nghị quyết vào thực tiễn công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện Chỉ thỉ 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo đại hội 

       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Cục thuế đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đảng bộ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, đổi mới tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực của ngành như: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai kịp thời các chính sách pháp luật về thuế; xử lý nghiêm các vi phạm về thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế; quản lý thuế đối với nộp thuế thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế…Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 (XII). Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua, phối hợp tổ chức tốt giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong một số chương trình công tác trọng tâm để phát huy sức mạnh của các tổ chức, huớng tới mực tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan văn hóa vững mạnh, toàn diện.

       Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Ngô Đình Hùng - Cục Trưởng Cục thuế, giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Mai Đình Tú, Phó Phó Cục Trưởng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu 05 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

          
                      Nguyễn Mai - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa