Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 64
 Tổng số truy cập: 193404
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

       Ngày 26/6/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Khối và 78 đại biểu dự Đại hội.
Đại hội đã nghiêm túc đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ III đề ra. Theo đó, Đảng bộ Sở đã tham mưu, hoàn thiện công tác thể chế về tổ chức nhà nước, tạo hành lang pháp lý để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về nội vụ trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành quy định sửa đổi về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quy định khung số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị…
       Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số chỉ tiêu chủ yếu là: Đảng bộ hàng năm đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% số chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; các đoàn thể đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Sở Nội vụ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, phát huy trí tuệ tập thể tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác Nội vụ trong tỉnh. Lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án ngành được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng về phân cấp quản lý cán bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19- Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tham mưu lãnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất, hiệu quả trong hệ thống chính trị của tỉnh, để góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tích cực đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng và công tác Văn thư - Lưu trữ đảm bảo khoa học, hiệu quả, chính xác, kịp thời. Thường xuyên nắm vững tình hình tôn giáo, hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh để tham mưu xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật…Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua, phối hợp tổ chức tốt giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong một số chương trình công tác trọng tâm để phát huy sức mạnh của các tổ chức, huớng tới mực tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan văn hóa vững mạnh, toàn diện.

       Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Lợi Đức - Phó Giám đốc Sở, giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu 01 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                      Nguyễn Mai - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa