Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đảng bộ Ban Dân tộc tổ chức HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo, Kết luận của Đảng
Đảng bộ Ban Dân tộc tổ chức HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo, Kết luận của Đảng

       Ngày 23/6/2020, Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Lãnh đạo ban và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đảng bộ, cơ quan.

       Các đồng chí Lãnh đạo Ban trực tiếp triển khai truyền đạt các nội dung tại Hội nghị: Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban truyền đạt: Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư .Đồng chí Tạ Hồng Hải, Phó Trưởng ban truyền đạt: Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị...
       Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động của Đảng ủy Ban về thực hiện thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận nêu trên; 100% đảng viên tham gia hội nghị đều thống nhất và đề nghị Đảng ủy ban hành để tổ chức thực hiện.

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận trên. Đồng chí yêu cầu Bí thư các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Ban tại Chi bộ mình, vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm Chi bộ, đồng thời cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phải thực hiện đồng bộ với các Chỉ thị, Nghị quyết khác, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa ban hành và Nghị quyết lãnh đạo  thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Dân tộc./.     

                                                                 Cao Thị Hòa - Đảng bộ Ban Dân tộc 
 


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa