Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 14
 Hôm nay: 39
 Tổng số truy cập: 131469
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đảng bộ BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng
Đảng bộ BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng

       Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 04/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 02/12/2019 Đảng ủy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Chỉ thị số 37-CT/TW, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, Quy định số 205-QĐ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Tham gia học tập còn có các đồng chí cán bộ, đảng viên 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong cùng trụ sở Hợp Khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Chi bộ Hội Khuyến học tỉnh; Chi bộ Hội Nhà Báo; Chi bộ Hội Làm vườn; Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật và Chi bộ Đoàn Luật sư Thanh Hóa.


       Đồng chí Lê Văn Vinh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).
Việc tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, lao động, học tập góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
       Phát biều khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Hưng - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa chủ trì hội nghị yêu cầu các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ nội dung cơ bản các Nghị quyết, quy định, chỉ thị và  kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); từng đồng chí tham dự hội nghị cần dành thời gian để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.
       Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ và các Chi bộ đã được tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.
       Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Hưng thay mặt Đảng ủy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa yêu cầu các chi bộ trực thuộc khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quy định, chỉ thị và  kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo kết quả học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy định, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh./.

Đảng ủy BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và CN


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa