Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 9
 Hôm nay: 34
 Tổng số truy cập: 131464
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đảng bộ Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII)
Đảng bộ Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII)

        Ngày 27/11/2019, Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII). Dự và trực tiếp truyền đạt có đồng chí Trần Bình Quân, Ủy Viên Ban chấp hành Trung ương HND Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HND tỉnh; các đồng chí Thường trực tỉnh Hội; các đồng chí báo cáo viên và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan HND tỉnh.

       Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã triển khai các nội dung: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”;  Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
       Phần thảo luận, sau khi đã tiếp thu, nghiên cứu, các đại biểu đã đưa ra quan điểm của mình và thống nhất: cần phải gắn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định với chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, nhất là nêu cao phẩm chất đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch hành động của Đảng ủy cơ quan để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương một cách hiệu quả nhất.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Bình Quân - Bí thư Đảng bộ yêu cầu các chi bộ, đoàn thể cơ quan tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Hội nghị trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được quán triệt và triển khai tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đề nghị các chi bộ, đoàn thể cơ quan có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan với tinh thần chủ động cao nhất./.

     Lương Hà - Đảng bộ Hội Nông dân tỉnh
 


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa