Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đảng bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Sáng 12 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối và 41 đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội. 

Đ/c Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo đại hội

       Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; Triển khai và hoàn thành 204 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; phát hiện sai phạm về kinh tế 203,94 tỷ đồng và 12,078m2 đất, kiến nghị thu hồi 80,79 tỷ đồng và 4000m2 đất, kiến nghị khác 123,17 tỷ đồng và 8078m2 đất; chuyển hồ sơ 04 vụ sang cơ quan điều tra; kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật hành chính 116 tập thể và 252 cá nhân có sai phạm, trong đó, 16 trường hợp thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiếp 343 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp nhận và xử lý 1.770 đơn; tham gia đầy đủ hoạt động tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; giải quyết 556 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và do Chủ tịch UBND tỉnh giao, đạt đạt 99,46%. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 05 đảng viên mới.
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương và ghi nhận các kết quả mà Đảng bộ Thanh tra tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; tiếp tục tham mưu giúp tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo…; tập trung tăng cường công tác quản lý đảng viên trong thực thi nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống; đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt đảng, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn. 

       Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ Nhất, đã bầu 02 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Ủy Ban kiểm tra đảng ủy gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trịnh Xuân Thúy được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí (01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                             Lê Hương - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa