Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 10
 Hôm nay: 195
 Tổng số truy cập: 54184
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng.
Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng.
Ngày 18/01/2019, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng gắn với tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019”.

       Ngày 18/01/2019, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng gắn với tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh. Đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia đầy đủ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, các đồng chí bí thư chi bộ và 50 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan.
       Tại hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy đã triển khai các chuyên đề về: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.
       Cũng tại Hội nghị Đồng chí Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn. 
       Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chú trọng lãnh đạo phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao; chất lượng sinh hoạt ở nhiều tổ chức đảng, công tác phát triển đảng có chuyển biến tốt hơn; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn chính trị được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
       Năm 2019 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các cấp ủy cơ sở và chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát, kiện toàn lại Ban Chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong năm 2019.
       Hội nghị đã thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 cụ thể: 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã trao tặng giấy khen cho 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 09 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Lê Văn Trung- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn, đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội cơ quan trong năm 2018. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, các đồng chí bí thư chi bộ, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội  tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2019. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TW 8, khóa XII 

gắn với tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
                                                                                                                                                        Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa