Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 7
 Hôm nay: 71
 Tổng số truy cập: 193411
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Đại hội điểm Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa
Đại hội điểm Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã chọn 4 Đảng bộ: Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp, Báo Thanh Hóa, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và Công ty Xăng dầu Thanh Hóa là những đơn vị  Đại hội điểm của Đảng bộ Khối để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

    Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

       Trong 2 ngày 28 - 29/4/2020, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Thường trực, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp; có 35 đồng chí Bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối dự để học tập rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội. Có 135 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở dự Đại hội.
       Đại hội đã nghiêm túc đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, tiêu biểu như lĩnh vực lao động, người có công và xã hội…; Đảng bộ Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và và triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động. Trong 5 năm, đã phối hợp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 337.765 lao động (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra); mỗi năm đưa hơn 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2019 còn 3,27%. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chăm lo cho gia đình chính sách được thực hiện tốt. Từ năm 2016 đến nay, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.373 nhà ở, trao tặng 586 sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, đã có trên 99% hộ gia đình người có công với cách mạnh trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và 100% xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công. Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị được phát huy. Đảng bộ Sở 3 năm liên tục (2017-2019) được Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng  Cờ thi đua xuất sắc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
       Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xác định rõ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với triển khai chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chi bộ để đưa nhanh nghị quyết vào thực tiễn công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện Chỉ thỉ 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đảng bộ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, đổi mới tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực của ngành như: Lao động việc làm; giảm nghèo; công tác trợ giúp xã hội; chăm sóc trẻ em… Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nôi dung sinh hoạt phải cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua, phối hợp tổ chức tốt giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong một số chương trình công tác trọng tâm để phát huy sức mạnh của các tổ chức, huớng tới mực tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan văn hóa vững mạnh, toàn diện.
       Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB & XH, giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Minh Hành, Phó giám đốc Sở giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       Sau Đại hội điểm Đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì họp rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở đại trà. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao về công tác tổ chức đại hội của Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội lần thứ XI. Đại hội được chuẩn bị công phu; công tác khánh tiết, hậu cần, phòng chống dịch Covid - 19 chuẩn bị chu đáo, đảm bảo; các Văn kiện đại hội như (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, báo cáo tổng hợp ý kiến…) chuẩn bị tốt; điều hành đại hội rất tốt; các ý kiến thảo luận tập trung dân chủ, trong đó nhiều ý kiến có chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm về phân bổ thời gian trong tổ chức đại hội./.
                     
                      Nguyễn Mai - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa