Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 1
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2020

       1. Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019; các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 được nêu trong Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 09/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII; các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sau các kỳ họp. Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
       2. Tuyên truyền công tác quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận và các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy; Kế hoạch 177-KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 106-KH/ĐUK, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       3. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chuyên môn về công tác tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị; công tác chăm sóc cây trồng vụ đông; giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý thị trường, lưu thông hàng hóa dịp cuối năm, việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2020 của các tầng lớp Nhân dân.
       4. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: 74 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2020); 41 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng với nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2020); 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020); 46 năm Ngày ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2020)…

                                 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa