Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 8
 Hôm nay: 80
 Tổng số truy cập: 49575
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

       Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong ngày mùng 01 và 02/10/2018, Cụm 2 và Cụm 4  tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, tại Đảng bộ Cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa và Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại diện các ban, các đoàn thể của Đảng ủy khối và đại diện lãnh đạo cấp ủy của 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong 02 Cụm. Đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh - Trưởng Cụm chủ trì Hội nghị.

       Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng trong Cụm 2 và Cụm 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác.

       Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu của đại diện các cấp ủy, đơn vị trong 02 Cụm đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo; thông tin một số hoạt động trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của từng đơn vị; những tác động thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng; trong đó có một số chỉ tiêu khó đạt theo kế hoạch đề ra, sinh hoạt chuyên đề chưa thực hiện đúng theo quy định, chế độ thông tin tình hình thời sự và định hướng dư luận xã hội, việc quản lý đảng viên về hồ sơ, mối quan hệ xã hội gặp nhiều khó khăn; tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối thay mặt cho Thường trực Đảng ủy khối đã ghi nhận các kết quả đạt được trong quý III năm 2018 của các cấp ủy cơ sở về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: (1) Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, tiến độ chậm, chất lượng tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế. (2) Một số cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít. (3) Việc quản lý hồ sơ đảng viên đang còn nhiều bất cập, kê khai tài sản chưa đúng, chưa đủ, chưa kịp thời. (4) Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra chưa đạt kế hoạch đề ra.

       Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối đề nghị các Đảng ủy, chi bộ trong 02 Cụm thực tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm:

       Một là, lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu; lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và ngành cấp trên giao năm 2018; tích cực tham mưu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

       Hai là, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời thông tin tình hình thời sự, định hướng dư luận xã hội; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đúng theo thời gian quy định.

       Ba là, các cấp ủy cơ sở lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn nội dung chuyên đề để nâng cao chất lượng, hiệu quả buổi sinh hoạt. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, trong đó chú trọng quản lý hồ sơ đảng viên, cập nhật phiếu đảng viên hằng năm theo quy định, việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên và các mối quan hệ xã hội của đảng viên. Hướng dẫn tổng kết, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý và lầm tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

       Bốn là, tiến hành rà soát và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ năm 2018; chủ động phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng để giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

       Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ  Đoàn Luật sư tỉnh làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Khuyến học tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn ở cơ quan, đơn vị .

                                                       Nguyễn Mai - Ban Tuyên giáo


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa