Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 102
 Tổng số truy cập: 42375
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Trong 2 ngày 14,15/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức 02 lớp hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 230 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

       Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 5/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

       Trong 2 ngày 14,15/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức 02 lớp hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 230 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

       Dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản của các Nghị quyết, có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Lê Văn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

       Đây là các Nghị quyết đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân.

       Trong đó, Nghị quyết 26-NQ/TW được xây dựng trên quan điểm đổi mới, coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. Trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết đã đưa ra nhận định tổng quát thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, chỉ ra nguyên nhân của bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

       Nghị quyết 27-NQ/TW đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

       Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hoà giữa sự kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; bảo đảm chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội.

       Cũng tại Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của 3 Nghị quyết đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của ngành, cơ quan, đơn vị; tổ chức và chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau khi học tập, tiếp thu quán triệt Nghị quyết đảm bảo chất lượng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết; những nội dung chưa đạt được sự thống nhất cao trong 3 Nghị quyết, các bí thư chi bộ lấy làm nội dung, chủ đề tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho một số đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc

                                                    Nguyễn Mai - Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa