Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 19
 Hôm nay: 44
 Tổng số truy cập: 131474
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Một số vấn đề trong việc dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
Một số vấn đề trong việc dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

       Thực hiện Chương trình trọng tâm về “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đều xây dựng kế hoạch phân công các ban của Đảng ủy Khối dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trên cơ sở lịch phân công, hầu hết cấp ủy các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban theo dõi lựa chọn chi bộ, thời gian, địa điểm sinh hoạt, báo cáo với đồng chí Trưởng Cụm mời tham dự sinh hoạt với các chi bộ; phân công cấp ủy viên dự, theo dõi, chỉ đạo cùng. 
       Qua theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ cho thấy: nhiều đơn vị đã xây dựng được kế hoạch phân công các đồng chí cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra đảng ủy định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ được phân công cũng đã kịp thời bố trí lịch, thời gian tổ chức sinh hoạt, chuẩn bị nội dung sinh hoạt nghiêm túc, chu đáo, có báo cáo bằng văn bản để tiện cho cán bộ, đảng viên theo dõi, tham gia ý kiến. Điều hành của đồng chí chủ trì hội nghị dân chủ, cởi mở, cơ bản bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện. Trong sinh hoạt, các đảng viên cũng đã đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu, thảo luận sát với nội dung sinh hoạt, bàn và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đặc biệt có nhiều chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với sự đầu tư cao, chủ đề sinh hoạt phong phú, các chi bộ không chỉ lựa chọn các nội dung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương đất nước mà còn quan tâm, tập trung vào các vấn đề nóng, các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chi bộ…
       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, trong quá trình dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cũng còn có những hạn chế, thiếu sót như: một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban theo dõi, chỉ đạo đơn vị để thực hiện việc dự sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cá biệt có đơn vị chưa bố trí, phân công chi bộ để Ban theo dõi sự sinh hoạt theo thông báo hoặc các chi bộ không bố trí được thời gian để tổ chức sinh hoạt; quy trình, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao, chưa đảm bảo theo quy định; hầu hết các chi bộ ít thực hiện việc lấy phiếu đánh giá chất lượng sau khi kết thúc buổi sinh hoạt theo Hướng dẫn số 29-HD/ĐUK, ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn chung chung, ít đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa thực sự được các cấp ủy quan tâm, ít có chi bộ sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định. Một số bí thư chi bộ chưa quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; chưa kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên. Do đó, vẫn còn có tình trạng đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị bị xử lý kỷ luật…

       Để việc thực hiện kế hoạch phân công các ban của Đảng ủy Khối dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt kết quả cao trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nội dung, giải pháp sau:
       1. Đối với cán bộ, chuyên viên các ban của Đảng ủy Khối:
       - Trên cơ sở kế hoạch phân công của Ban Thường vụ, cán bộ được phân công dự sinh hoạt với chi bộ cần chủ động liên hệ trước với Đảng ủy cơ sở từ thời điểm cuối của tháng trước khi đến thời gian tháng sau dự sinh hoạt để đảng ủy và các chi bộ được phân công chủ động chuẩn bị nội dung, thời gian sinh hoạt đúng theo quy định (từ mùng 1 đến mùng 5 hằng tháng).
       - Báo cáo với đồng chí Trưởng Cụm để thống nhất, bố trí thời gian dự sinh hoạt với chi bộ.
       - Nắm bắt toàn diện tình hình chi bộ tổ chức sinh hoạt để tham mưu cho đồng chí Trưởng Cụm chỉ đạo hoạt động của chi bộ (nếu có).
       - Nắm vững các quy định, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan để trong quá trình dự sinh hoạt với chi bộ nếu có kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên hoặc những vấn đề chưa rõ, kịp thời hướng dẫn thực hiện.
       2. Đối với các cấp ủy cơ sở.
       - Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở cần xây dựng kế hoạch phân công chi bộ thực hiện, đồng thời phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chéo với các chi bộ trực thuộc; phân công đồng chí phụ trách Đảng vụ đôn đốc, theo dõi thực hiện.
       - Đồng chí phụ trách công tác Đảng vụ cần chủ động nắm thời gian, liên hệ với cán bộ, chuyên viên các ban của Đảng ủy Khối được phân công theo dõi đơn vị để đấu mối về chi bộ được phân công dự sinh hoạt, thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt.
       3. Đối với các chi bộ được phân công dự sinh hoạt chi bộ
       - Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK, ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
       - Đối với các chi bộ có cấp ủy (hoặc bí thư và phó bí thư) cần tổ chức họp chi ủy để thống nhất nội dung sinh hoạt, phân công trách nhiệm cho các thành viên chuẩn bị các nội dung sinh hoạt. 
       - Thông báo cho cán bộ đảng viên về thời gian, địa điểm và nội dung sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận chất lượng hơn.
       - Tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề đảm bảo quý/lần, từng bước nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chuyên đề.
       - Trong sinh hoạt, quan tâm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công nhiệm cụ cho đảng viên cụ thể, rõ ràng, có thời gian thực hiện. Kết thúc buổi sinh hoạt phải thực hiện việc lấy phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.
       - Các đảng viên cần thu xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, cầu thị, thẳng thắn tham gia ý kiến trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển chung của chi bộ, cơ quan, đơn vị./.

  Trần Thị Hồng Trang -  Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
 


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa