Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 63
 Tổng số truy cập: 193403
Trang chủ   /   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   /   Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lãnh đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lãnh đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã triển khai kịp thời, đầy đủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể, giao ban các khoa, phòng trong Bệnh viện. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng Đảng, với các phong trào thi đua trong toàn đơn vị, gắn việc thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bệnh viện đã phối hợp cùng Ban Giám đốc bệnh viện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các chi bộ, khoa, phòng, đoàn thể trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, đồng thời bình xét, tuyên dương kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng ủy Bệnh viện Nhi đã lựa chọn một số vấn đề nổi cộm, ưu tiên để tập trung chỉ đạo:

Vấn đề thứ nhất: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Vấn đề thứ hai: Công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, thực hiện tốt thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và 12 điều y đức do Bộ Y tế quy định.

Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị đã thống nhất ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức Bệnh viện Nhi gồm 5 nội dung, niêm yết công khai tại tất cả các khoa, phòng trong Bệnh viện và tại phòng làm việc của các đồng chí Bí thư chi bộ. Tổ chức cho đảng viên và cán bộ viên chức trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn được giao, xác định nội dung, đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ký cam kết thi đua, thực hiện 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của người cán bộ y tế, giữa cá nhân với khoa, phòng và khoa, phòng với Ban lãnh đạo bệnh viện.

Sau thời gian triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã làm chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin cách mạng, tinh thần yêu nước và lý tưởng cộng sản; động viên, khuyến khích mỗi người tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong công việc cụ thể. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần trở thành những hành động cụ thể, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên với những mức độ khác nhau, tuy chưa thực sự đồng đều nhưng trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, Đảng bộ đã có 05 bác sỹ tốt nghiệp thạc sỹ tại nước ngoài, 75 bác sỹ có trình độ sau đại học, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đẹp đẽ. Trang thiết bị được bổ sung ngày càng nhiều, mô hình điều trị bệnh ngày càng được mở rộng, có nhiều kỹ thuật cao được áp dụng tại bệnh viện như thay máu sơ sinh, lọc máu liên tục, thở máy cao tần, tim mạch can thiệp, mổ tim hở, di truyền phân tử…, thời gian đợi chờ khám bệnh được rút ngắn, không còn tình trạng người dân kêu ca về tinh thần thái độ phục vụ. Với những thành tích như vậy, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá rất cao, đặc biệt có 33 cán bộ, nhân viên được Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa khen thưởng trong dịp kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đạt được những kết quả trên Đảng bộ Bệnh viện đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: Phải tạo được sự nhận thức đúng đắn, đầy đủ và đồng bộ của Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, viên chức về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW; gắn việc thực hiện Chỉ thị với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện. Đảng ủy phải chủ động trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên; tăng cường kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng việc triển khai, thực hiện Chỉ thị. Coi trọng sự tham gia góp ý, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cơ quan, nơi cư trú và các sinh hoạt xã hội khác.

Đảng bộ Bệnh viện đã xác định việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian tới cần tập trung là: Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan. Gắn nội dung “Học tập và làm theo Bác” với thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bệnh viện tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, duy trì chế độ sinh hoạt, giao ban của Đảng ủy, Cơ quan, các đoàn thể, các chi bộ; chỉ đạo các chi bộ tiếp tục duy trì đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tăng các kỳ sinh hoạt chuyên đề có nội dung học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đồng thời cụ thể hóa các nội dung, biện pháp nhằm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cách mạng, Đảng ủy, các chi bộ, khoa phòng tạo điều kiện giúp đỡ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nội dung trong Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; khen thưởng, biểu dương tập thể, đảng viên, cán bộ, viên chức điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Dương Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa