Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 16
 Hôm nay: 147
 Tổng số truy cập: 113646
Trang chủ   /   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   /   Học tập và vận dụng ‘‘Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa’’ của cán bộ giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Học tập và vận dụng ‘‘Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa’’ của cán bộ giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo [1]

Hồ Chí Minh, một con người đã trở thành huyền thoại của các dân tộc thuộc địa và giai cấp bần lao ở thế kỷ 20. Đúng như Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn khi đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu Bác Hồ năm 1969: ''Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Di sản về tư tưởng, văn hóa của Người để lại cho dân tộc Việt Nam là hết sức to lớn. Thật khó có thể cắt nghĩa được một lãnh tụ cách mạng của một dân tộc bị đế quốc, thực dân nô dịch, lại có thể trở thành một “biểu tượng văn hóa” cho mọi con người, ở mọi thời đại, phải chăng đó là một hệ giá trị như chân lý của lẽ sống của con người: Triết lý về nhân sinh, vũ trụ, quan điểm về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Tư tưởng về hòa bình thế giới, tình thân ái, bình đẳng, tự do cho mỗi dân tộc, quốc gia; Tư cách người cán bộ, trách nhiệm cơ quan công quyền là công bộc của dân… Trong đó, nổi lên một vấn đề là  quan điểm, tư tưởng, triết lý Hồ Chí Minh đều xuất phát từ cốt lõi của các giá trị của văn hóa: lẽ sinh tồn và nhân cách con người xã hội tích cực.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ nhà trường đã nhận thức sâu sắc rằng nếu tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh một cách tích cực, gắn với từng vấn đề thực tiễn trong quản lý, dạy- học, NCKH, hoạt động xã hội của trường thì tính hiệu quả sẽ cao hơn. Do vậy, trong quá trình thảo luận nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn, nhà trường chia 2 nhóm nội dung: Quan điểm xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân và Quan điểm về xây dựng nhân cách, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên.

Nhà trường phát huy lợi thế một cơ sở đào tạo, NCKH lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tập trung nghiên cứu nội dung thứ 2 một cách sâu sắc, vận dụng tích cực vào hoạt động của trường. Trong đó bao gồm 3 nhóm vấn đề chính:

+ Nhóm1:  Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, với “5 chống”: Chống dao động lập trường tư tưởng (1), Chống thiếu  tinh thần vì tập thể (2), Chống tham nhũng, lãng phí (3), Chống cửa quyền, cục bộ (4),  Chống thiếu tinh thần phê và tự phê (5).

+ Nhóm 2:  Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nề nếp, kỷ cương  lao động, với 5 yêu cầu: Yêu cầu công khai minh bạch toàn diện hoạt động của trường (1); Yêu cầu CBQL các cấp phải làm gương trước CBGV bằng kết quả lao động hàng tháng được CBGV bình xét chấp thuận (2); Yêu cầu mỗi chức danh CBQL, CBGV phải công khai công việc, nhiệm vụ chuyên trách và chịu trách nhiệm về kết quả công việc hàng tháng, HK, năm (3); Yêu cầu thực hiện nghiêm túc tác phong lao động mới, chống trì trệ, quan liêu, nhũng nhiễu (4); Yêu cầu giải quyết công việc đúng thời gian, hiệu quả cao nhất (5).

+ Nhóm 3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vào việc xây dựng môi trường văn hóa, với 5 “Tích cực”: Tích cực thực hiện mỗi CBGV là một thành phần gắn bó mật thiết trong khối đoàn kết của đơn vị, cùng chia sẻ thuận lợi và khó khăn (1); Tích cực thực hiện việc tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ(2);  Tích cực thực hiện yêu cầu đảm bảo về trung thực, công bằng trong công việc (3); Tích cực gìn giữ và làm cho đa dạng hơn, tốt đẹp hơn các giá trị truyền thống đã có (4); Tích cực sáng tạo linh hoạt tiếp thu cái mới, cái tích cực, cái lợi ích cho tập thể (5).

Với tinh thần thống nhất, xuyên suốt 7 năm qua (2006- 2013) Đảng bộ đã chỉ đạo Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các tổ chức chính trong trường và CBGV, SV thực hiện một cách hiệu quả 15 tiêu chí của 3 nhóm nội dung trên, áp dụng việc học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo nhưng rất có ý nghĩa thực tiễn tại trường.

Kết quả nội dung nhóm 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, với “5 chống” đã có nhiều kết quả cụ thể: 100% đảng viên của Đảng bộ nhà trường không vi phạm pháp luật, quy chế lao động của trường. Tư tưởng cầm chừng, trì trệ, dựa dẫm trong CBQL dần dần khắc phục. Văn hóa quản lý nhà trường được hình thành. Mỗi CBQL tập làm quen với hình thức giải trình trách nhiệm cá nhân trước CBGV hàng tháng qua Hội đồng tự đánh giá của trường. Có 02 CBQL tự thấy mình yếu kém xin thôi công tác quản lý và được Hội đồng sư phạm chấp thuận.

Kết quả nội dung nhóm 2: Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nề nếp, kỷ cương lao động, với 5 yêu cầu đã đổi mới từng bước nề nếp dạy- học, NCKH, phục vụ đào tạo, cải thiện việc hợp tác quốc tế… Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch toàn diện các hoạt động tài chính, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm CBQL. Tổ chức tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định 100% các nội dung hoạt động trong mỗi năm. Nhờ vậy đã mở được 9 ngành đào tạo mới ở bậc đại học từ 2011-2013. Trong năm năm gần đây (2009-2013) có 10 công trình NCKH cấp Bộ, Tỉnh hoàn thành, 50 đề tài khoa học cơ sở đưa vào sử dụng hiệu quả. Biên soạn lại 9 chương trình đại học cho 9 ngành, xây dựng 9 đề án đổi mới quản lý ngành học theo tín chỉ. Tổ chức cho 100% GV học tập, nghiên cứu phương pháp biên soạn Giáo trình, TBG đại học. Đổi mới nội dung và phương pháp quản lý các tín chỉ thực hành. Trong năm 2012- 2013 nhà trường đã mở rộng phạm vi đào tạo ra các tỉnh Bắc trung bộ và nam sông Hồng (có 25% số lượng là SV tỉnh ngoài); Đã mở rộng phạm vi đào tạo liên kết đến Nam Bộ (tại Bạc Liêu), đồng bằng sông Hồng (tại Hưng Yên), Bắc Trung bộ (tại Hà Tĩnh). Đặc biệt, tuy là trường đại học mới nâng cấp 3 năm, nhưng hiệu quả hợp tác quốc tế đã đạt kết quả tích cực, năm 2013 trường đã ký kết trao đổi giảng viên và sinh viên trong giai đoạn 2013-2018 với các trường đại học Min’s CAT và Saint Luis University... Đây là một biểu hiện đổi mới nhà trường đã có kết quả nhất định nhờ đó uy tín nâng cao, phạm vi tuyển sinh và điểm liên kết mở rộng.

Kết quả nội dung nhóm 3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vào việc xây dựng môi trường văn hóa, với 5 “tích cực” đã thu hút 100% CBGV, SV tham gia một cách sáng tạo, hiệu quả. Các khoa, phòng, trung tâm tích cực xây dựng quy chế công tác, xây dựng các tiêu chí văn hóa công sở, xây dựng tác phong làm việc. Thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho CBGV và SV hàng ngày. Công đoàn và  Đoàn Thanh niên  tổ chức nhiều diễn đàn theo các chủ đề chính trị xã hội, câu lạc bộ văn hóa, giao tiếp, khoa học… Nhờ đó đã giúp cho việc gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên và các bộ phận tạo nên sức mạnh thống nhất, tích cực. Nhiều năm liên tục trường không có đơn thư khiếu nại, thắc mắc chính là nhờ một phần rất lớn việc học tập tư tưởng về văn hóa của Hồ Chính Minh trong nội dung: Thực hiện dân chủ, công bằng và văn minh.

Việc tổ chức học tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh còn thể hiện ở một khía cạnh khác là: Mỗi CBGV tìm hiểu một vấn đề, một khía cạnh cụ thể trong di sản văn hóa của Hồ Chí Minh để có thể nghiên cứu và học tập một cách thiết thực, gắn với chức danh của mình, nhằm tạo nên những giá trị lao động mới, đóng góp cho phát triển nhà trường. Nhờ đó mỗi CBGV đều quyết tâm cố gắng vươn lên, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như: Trong 161 GV cơ hữu có 131 GV có trình độ trên đại học, gồm 1 PGS; 10 TS và 120 thạc sĩ. Quy mô thu hút người học đảm bảo, tăng dần số lượng SV ngoài tỉnh. CBGV trẻ đi NCS mỗi năm đều đạt từ 6-8 người. Nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động, NGND, PGS, chiến sĩ thi đua được Nhà nước tặng cho CBGV nhà trường.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa được Đảng bộ nhà trường vận dụng với nhiều hình thức khác nhau. Ngoài các hình thức trên còn được nhà trường quan tâm tổ chức các diễn đàn trao đổi học thuật khác nhau như: Sinh hoạt chuyên đề tại các khoa và Hội thảo khoa học về Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam cấp trường...

Ngày 11/5/2013, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam”. Hội thảo đã thu hút 130 nhà nghiên cứu, giảng viên dạy các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế viết bài tham luận và dự hội thảo, trong đó có nhiều GS, PGS, TS từ các cơ quan trung ương và các trường đại học, cao đẳng địa phương tham dự.

Việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa còn có một giá trị đặc biệt đó là giúp các thầy, cô giáo nâng cao năng lực, vốn kiến thức cũng như phương pháp vận dụng thực hành cuộc sống và dạy học các môn chính trị cho sinh viên. Đảng bộ nhà trường sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng cũng như xây dựng nề nếp lao động, môi trường văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho CBGV, HSSV. Tin chắc rằng với những kết quả đã đạt được của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ làm tiền đề tích cực cho việc xây dựng thành công thương hiệu của mình, trong đó có phần đóng góp  quan trọng của kết quả  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

[1] NGND,PGS,TS Lê Văn Tạo- Bí thư, Hiệu trưởng Trường ĐHVHTTDL Thanh Hóa


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa