Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 1
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   /   Phụ nữ Thanh Hóa ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’
Phụ nữ Thanh Hóa ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’

Chủ tịch Hồ Chí Minh -  Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta những giá trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo. Được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Khắc sâu tình cảm, lời khen ngợi, dặn dò, chỉ bảo ân cần của Bác đối với phụ nữ Thanh Hóa, sau khi tiếp thu chủ trương của Trung ương Hội, Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ.

Nội dung việc học và làm theo được các cấp Hội cụ thể hoá gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội và các phong trào thi đua yêu nước. Đối với từng đối tượng, xác định rõ nội dung học tập, rèn luyện cụ thể học tập, làm theo tấm gương của Bác. Đối với hội viên, phụ nữ thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; cán bộ chuyên trách các cấp Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, sâu sắc thực tiễn phong trào; cán bộ, đảng viên nữ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp Hội đề cao vai trò gương mẫu. Đối với BCH và cơ quan chuyên trách các cấp Hội, chú trọng cải tiến, đổi mới lối làm việc có tính kế hoạch, khoa học, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội. Nghiêm túc thực hiện kiểm điểm nghị quyết TW 4 và khắc phục những hạn chế, yếu kém của tổ chức và cá nhân cán bộ Hội ở tất cả các cấp.

Do làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đến nay việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một trong những động lực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phụ nữ ở mỗi địa phương, đơn vị. Qua từng năm, chất lượng phong trào, hiệu quả các hoạt động, công tác Hội được nâng lên, các cấp Hội đã chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa, thực sự đi vào đời sống trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cán bộ Hội các cấp thi đua đổi mới lề lối, tác phong làm việc, khắc phục hành chính hóa trong hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở. Hội viên phụ nữ thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các mô hình “làm theo” Bác trong thực hành tiết kiệm được duy trì và nhân rộng như: mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt”, “Ống tre tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa/lợn đất tiết kiệm”, “Mỗi ngày tiết kiệm 1 số điện”, “Túi tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Con giống niềm tin”... Hưởng ứng đợt thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã có 319.980 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, đạt số dư tiết kiệm trên 71 tỷ đồng, đây là nguồn vốn linh hoạt đã tạo điều kiện cho thêm nhiều phụ nữ có vốn sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần trách nhiệm quyết tâm giúp hội viên phụ nữ giảm nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cán bộ Hội LHPN các cấp đã chủ động viết đề xuất đề án, dự án, các chương trình phối hợp với các ngành chức năng huy động được số tiền 34 tỷ 168.956.000 đồng để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” góp phần xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được các cấp Hội quan tâm, đẩy mạnh: có hơn 120.212 lượt phụ nữ nghèo được giúp vốn, giống, ngày công trị giá trên 72 tỷ đồng; 44.530 chị được học nghề; 866 “Mái ấm tình thương” được xây/sửa cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng 146 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ. Hoạt động khai thác nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ được mở rộng về quy mô và chú trọng về chất lượng, hiệu quả. Kết quả, trong 5 qua các cấp Hội đã giúp 44.660  hộ do phụ nữ làm chủ hộ phát triển kinh tế, trong đó có 16.720 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã thoát nghèo, góp phần vào chương trình giảm nghèo chung của tỉnh xuống còn 11%.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp Hội, đến từng chi, tổ Hội và đông đảo chị em hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tạo được sự chuyển biến sâu rộng có sức lan tỏa, đột phá về mọi mặt. Việc bổ sung và tiếp tục thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội quan tâm. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian tới BTV Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, bằng nhiều hình thức các cấp Hội trong tỉnh tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đén cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Xây dựng chương trình hành động trong các cấp Hội, mỗi cán bộ Hội xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong học tập, làm gương cho cán bộ, hội viên, phụ nữ noi theo; chú trọng nêu gương trong cách nghĩ và cách làm.

Hai là, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là gắn với vai trò, người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thường xuyên rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước “ Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là nội dung đột phá xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc khắc khục kịp thời, có hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế, những vấn đề bức xúc của phụ nữ ở cơ sở.

Bốn là, thực hiện tốt yêu cầu “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, noi theo”, xây dựng hình ảnh người cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn cơ sở, làm việc trách nhiệm, tận tụy, khoa học; gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin.

Năm là, Hội LHPN các cấp xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình làm theo Bác hiệu quả như: “Mỗi ngày làm một việc tốt”, “Ống tre tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa/lợn đất tiết kiệm”, “Mỗi ngày tiết kiệm 1 số điện”, “Túi tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Con giống niềm tin”...

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Kịp thời biểu dương, nêu gương, cổ vũ những tập thể, cá nhân qua học tập Bác, làm theo Bác mà trở thành các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; khắc phục, đẩy lùi những khó khăn, vướng mắc, yếu kém; kịp thời đúc rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đang nêu cao quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” để góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV,

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa