Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Hội Khuyến học khối   /   Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2018 và trao thưởng khuyến học năm học 2017 - 2018
Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2018 và trao thưởng khuyến học năm học 2017 - 2018
Chiều ngày 13/8/2018, Ban Thường vụ Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và trao thưởng khuyến học cho học sinh, sinh viên, con cán bộ hội viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018.

       Chiều ngày 13/8/2018, Ban Thường vụ Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và trao thưởng khuyến học cho học sinh, sinh viên, con cán bộ hội viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018.

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối; đồng chí Vương Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Khuyến học khối khóa I và đại diện các tổ chức cơ sở hội trực thuộc tham dự hội nghị.

       Hiện nay, Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh có 72 tổ chức cơ sở hội trực thuộc với hơn 10.000 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Khuyến học khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh; vận động nâng cao nhận thức cho các chi hội, cán bộ, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chỉ đạo 01 tổ chức hội Đại hội nhiệm kỳ, 12 đơn vị bầu bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành phù hợp với yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình công tác năm, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, đánh giá kết quả hoạt động công tác hội; tham mưu đề nghị và được Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh cho phép kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh đến cuối năm 2020 phù hợp với nhiệm kỳ của các hội cấp huyện và Hội Khuyến học tỉnh; vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học; kịp thời động viên và tổ chức khen thưởng cán bộ, hội viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức trao thưởng cho con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018; tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quỹ khuyến học các cấp.

Đ/c Vương Văn Việt - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Đ/c Đinh Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội Khuyến học khối

trao thưởng cho con cán bộ, hội viên đạt giải Quốc tế 

Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối

trao thưởng cho con cán bộ, hội viên đạt giải Quốc gia

Các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học khối trao thường cho các cháu đỗ Đại học điểm cao

        Trong 6 tháng cuối năm 2018, các cấp Hội khuyến học khối các cơ quan tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, làm chuyển biến mạnh mẽ việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về xây dựng các mô hình học tập và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt bộ tiêu chí về “Đơn vị học tập”; tiếp tục chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp” và Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 23/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2020”. Tổ chức các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; kịp thời khuyến khích, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên đăng ký và tự giác học tập thường xuyên,  học tập suốt đời, phấn đấu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học. Tiếp tục triển khai, quán triệt các nội dung chỉ đạo của các cấp Hội tới cán bộ, hội viên về thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, bổ sung nhân sự Ban chấp hành hội. Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh đồng ý nhiệm kỳ Đại hội Hội Khuyến học khối kéo dài đến cuối năm 2020, vì vậy các tổ chức cơ sở hội trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác hội đến hết quý 3 năm 2020. Ban Thường vụ Hội Khuyến học khối rà soát, kiện toàn Ban Chấp hành hội, Quy định thi đua, khen thưởng, Quy định đánh giá, xếp loại tổ chức Hội, phương hướng, nhiệm vụ của Hội khuyến học khối đến hết năm 2020. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức trao thưởng cho cán bộ, hội viên và con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học; trích nộp Quỹ khuyến học về Ban Thường vụ Hội Khuyến học khối theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hội gắn với thi đua, khen thưởng, trao thưởng khuyến học, khuyến tài.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học khối trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội Khuyến học huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, nhân dân về vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các cơ quan, đơn vị. Kiện toàn, củng cố xây dựng hệ thống tổ chức hội các cấp vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới./.

Đ/c Vương Văn Việt, UVBTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam,

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

                                                         Linh Lan - Ban Thường vụ Hội Khuyến học khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa