Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 7
 Hôm nay: 106
 Tổng số truy cập: 188576
Trang chủ   /   Hội Khuyến học khối   /   Một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khối các cơ quan tỉnh năm 2018
Một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khối các cơ quan tỉnh năm 2018

       Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, sự phối hợp của đoàn thể chính trị - xã hội, cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập khối các cơ quan tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, toàn khối có 70 tổ chức cơ sở Hội, với hơn 8.000 hội viên.

       Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1582/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, trong năm qua, các tổ chức cơ sở hội đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong cán bộ, hội viên; khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch học tập của bản thân, đăng ký xây dựng gia đình học tập, gia đình hiếu học, vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, học thêm văn bằng 2, học trên Đại học, học chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; tổ chức các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học; thực hiện cải cách thủ tục hành chính Nhà nước; tổ chức hội thi nâng cao tay nghề; tham gia các bài dự thi do các cấp, các ngành tổ chức; phối hợp tham mưu, đề xuất cử trên 1.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia học Trung cấp lý luận chính trị tại chức. Chủ trì phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức trao thưởng cho các cháu là con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018 nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Hội và thực hiện tốt khen thưởng đối với tổ chức hội, hội viên đạt thành cao trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

       Các cấp hội đẩy mạnh công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học được các cơ sở hội duy trì và thực hiện khá tốt. Hội khuyến học cơ sở đã vận động từ cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học ngày càng nhiều, tạo điều kiện động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ, hội viên, con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Từ nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, các cấp hội đã tổ chức trao thưởng, động viên cán bộ, hội viên, con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong công tác, học tập với số tiền gần 300.000.000 đồng. Quỹ khuyến học khối năm 2018 đã tăng thêm 164.000.000 đồng, nâng tổng số quỹ khuyến học do Hội Khuyến học khối đang quản lý lên 425.000.000 đồng.

Với những kết quả đạt được, năm 2018 Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 04 đồng chí; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân; Hội Khuyến học khối tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

       Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác KHKT khối các cơ quan tỉnh vẫn gặp khó khăn, hạn chế như: Hình thức, phương pháp hoạt động ở nhiều tổ chức cơ sở hội chưa hiệu quả. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, xây dựng chi hội và phát triển hội viên ở một số tổ chức hội chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa toàn diện. Nhiều đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện việc xây dựng quỹ khuyến học hạn chế. Một số cán bộ Hội chưa nhiệt tình, trách nhiệm, chưa dành nhiều thời gian cho công tác Hội.

       Với truyền thống hiếu học của cán bộ, hội viên, con cán bộ, hội viên khối các cơ quan tỉnh, cùng kinh nghiệm và kết quả đã có, sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, thời gian tới, Hội khuyến học khối các cơ quan tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp” và Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 23/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2020” và các văn bản khác của Trung ương, và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; kịp thời khuyến khích, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên đăng ký và tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời, phấn đấu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban chấp hành hội đến năm 2020. Ban Thường vụ Hội Khuyến học khối rà soát, kiện toàn Ban Chấp hành hội. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức trao thưởng cho cán bộ, hội viên và con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội./.

Linh Lan - Hội Khuyến học khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa