Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 99
 Tổng số truy cập: 42372
Trang chủ   /   Tin tức chung   /   Tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

       Ngày 26/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là nội dung đang được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, tạo nên chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sau đây là những hiểu biết và suy nghĩ của bản thân xin được trao đổi cùng các bạn.

       Về kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua (tính từ sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020) có thể khái quát như sau: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp công tác cải cách hành chính ở tỉnh đã được lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; cùng với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) hằng năm không ổn định. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần ở nhiều lĩnh vực, nội dung có điểm số thấp (kết quả cụ thể được thể hiện qua các bảng dưới đây)

                                             Bảng 1: Chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh)

                                             Bảng 2: Chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh)

                                             Bảng 3: Chỉ số PAR INDEX (Chỉ số cải cách hành chính)

       Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng xếp hạng các chỉ số ước lượng mức độ cạnh tranh và cải cách hành chính của tỉnh năm sau thấp hơn năm trước?

       Theo Kết luận số 575-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì nguyên nhân của hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là các nguyên nhân chủ quan, gồm: 1) Một số cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành chưa tập trung giải quyết, khắp phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chưa tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; 2) Công tác quản lý Nhà nước của một số sở, ngành, địa phương còn thiếu sâu sát, không cụ thể và quyết liệt; việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách chưa chủ động, thiếu sáng tạo; 3) Kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, đơn vị chưa nghiêm; việc khắc phục những hạn chế, yếu kém chưa quyết liệt, kết quả chưa cao; chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm các cấp ủy, tập thể và nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý để ngành, địa phương, đơn vị mình không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

       Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; phát huy tinh thần truyền thống yêu nước, trách nhiệm, nghĩa tình của con người Thanh Hóa, các cấp ủy, chi bộ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

       Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị với tinh thần chưa bao giờ có những điều kiện thuận lợi cho tỉnh như bây giờ để vươn lên trở thành tỉnh khá, tỉnh kiểu mẫu. Vì vậy, mỗi người phải thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp chung, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, làm việc đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, thực hành đúng quan điểm “chưa hết việc chưa hết giờ”. 

       Thứ hai: Đồng chí bí thư cấp ủy chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hạn chế, yếu kém nêu trên thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, lĩnh vực mình phụ trách; đề ra giải pháp, thời gian hoàn thành.

       Thứ ba: Tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng tưởng kinh tế - xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh./.

                               Lê Văn Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa