Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 0
 Tổng số truy cập: 0
Trang chủ   /   Trao đổi nghiệp vụ   /   Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ
Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ

Hỏi: Ở các chi bộ có dưới 9 đảng viên, chi bộ chỉ bầu bí thư, không bầu chi ủy. Vậy có phải xây dựng quy chế làm việc của bí thư chi bộ không?
Lekhoi@yahoo.com.vn
Trả lời:
Điểm 12 (12.1), Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31.10.2006 của Bộ Chính trị (khóa X), phần hướng dẫn về quy chế làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp ghi: “ Căn cứ vào Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tham mưu của Đảng đều phải xây dựng quy chế làm việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao. Tổ chức đảng phải báo cáo với tổ chức đảng cấp trên và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới biết quy chế làm việc của mình”.
Căn cứ quy định trên, những tổ chức đảng có cấp ủy mới phải xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy. Các chi bộ có 5 đảng viên (chỉ có bí thư, không bầu chi ủy) không phải xây dựng quy chế làm việc của riêng bí thư, chỉ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của bí thư chi bộ.

Theo vinhlv


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa