Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 102
 Tổng số truy cập: 32000
Trang chủ   /   Tư liệu   /   Các kỳ Đại hội Đảng bộ khối
Các kỳ Đại hội Đảng bộ khối

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI

A. THỜI KỲ 1955 - 1984

I. Các kỳ đại hội của Đảng bộ khối Chính Dân Đảng

Khi mới thành lập năm 1955, Đảng bộ khối có các tên gọi: Đảng bộ Chính Dân Đảng cấp tỉnh và Đảng bộ Chính Dân Đảng.

1. Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất đến Đại hội Đảng bộ lần thứ V: chưa có tư liệu.

2. Đại hội Đảng bộ lần thứ VI tổ chức vào tháng 2 năm 1964.

3. Đại hội Đảng bộ lần thứ VII tổ chức vào tháng 2 năm 1967. Tổng số tổ chức cơ sở Đảng: 50 (gồm 27 đảng bộ và 23 chi bộ); tổng số đảng viên: 4.403.

4. Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII tổ chức vào tháng 5 năm 1969.

5. Đại hội Đảng bộ lần thứ IX tổ chức vào tháng 5 năm 1971.

6. Đại hội Đảng bộ lần thứ X tổ chức vào tháng 5 năm 1974.

7. Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tổ chức vào năm 1976.

II. Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ:

1. Nguyễn Xuân Thưng                                                    1955-1958

2. Phan Thế Nghiện                                                         1958-1960

3. Lưu  Đức Ngọc                                                           1960-1961

4. Lê Xuân Lan                                                                1961-1964

5. Vương Trọng Hoàng                                                    1964-1967

6. Nguyễn Sỹ Tuệ                                                            1967-1968

7. Lê Xuân Khởi (quyền Bí thư)                              đến tháng 8/1969

8. Lê Huy Cắng                                                               8/1969-8/1978

III. Các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ:

1. Trịnh Khắc Sản                                                           1955-1957

2. Lê Xuân Khởi                                                              1967-1971

3. Lê Duy Hinh                                                                1970-1978

4. Uỷ viên Thường vụ trực:

5. Phan Thế Nghiện                                                         …..

6. Lê Xuân Mậu                                                              1957, 1/1959

7. Nguyễn Sỹ Tuệ                                                           10/1966

(Hiện chưa sưu tầm được tài liệu qua các kỳ Đại hội, gồm: Danh sách các TCCSĐ trực thuộc; Danh sách Ban Chấp hành, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT)

B. THỜI KỲ 1984 – 1988

Ngày 01/11/1984 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 78-QĐ/TU về việc thành lập 4 Đảng bộ khối:

- Đảng bộ khối Dân Đảng;

- Đảng bộ khối Kinh tế tổng hợp - Công nghiệp - Phân phối lưu thông (gọi tắt là Đảng bộ khối Kinh tế);

- Đảng bộ khối Công tác Tư tưởng, văn hoá, xã hội (gọi tắt là Đảng bộ khối Văn xã);

- Đảng bộ khối Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thuỷ lợi (gọi tắt là Đảng bộ khối Nông nghiệp).

I. ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN ĐẢNG

Là Đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bao gồm 18 tổ chức cơ sở Đảng với 576 đảng viên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Quách Lê Thanh              - Bí thư

2. Đồng chí Mai Văn Chành               - Phó Bí thư

3. Đồng chí Lương Quang Đồng         - Uỷ viên Ban Thường vụ

4. Đồng chí Bùi Ngọc Sơn                 - Uỷ viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Trịnh Mạnh Hùng            - Uỷ viên Ban Thường vụ

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Đảng bộ khối Dân Đảng đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1986 – 1988).

* Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ. Trong đó:

1. Đồng chí Mai Văn Chành               - Bí thư Đảng uỷ.

2. Đồng chí Trịnh Mạnh Hùng            - Ủy viên Ban Thường vụ.

* Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối Dân Đảng, gồm 5 đồng chí:

1. Đồng chí Trịnh Mạnh Hùng             - UVBTV, Chủ nhiệm

2. Nguyễn Vũ Toan                             - UVBCH, Phó Chủ nhiệm

3. Đặng Thị Sáu                                  - Uỷ viên

4. Đào Văn Nuôi                                 - Cán bộ Ban Nội chính, uỷ viên

5. Lê Đình Thước                               - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh Đoàn, uỷ viên

II. ĐẢNG BỘ KHỐI

KINH TẾ TỔNG HỢP- CÔNG NGHIỆP- PHÂN PHỐI LƯU THÔNG

Là Đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bao gồm 21 tổ chức cơ sở Đảng với 1.405 đảng viên. Ban chấp hành lâm thời: gồm 15 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Trần Đình Lăng               - Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Hữu Phùng         - Phó Bí thư

3. Đồng chí Lương Ngọc Bích           - Uỷ viên Ban Thường vụ

4. Đồng chí Trần Thanh Đàm             - Uỷ viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Trịnh Huy Tùng               - Uỷ viên Ban Thường vụ

Sau 2 năm hoạt động, Đảng bộ khối Kinh tế tổng hợp- Công nghiệp - Phân phối lưu thông đã tổ chức đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1986 – 1988).

* Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm gồm 25 đồng chí uỷ viên chính thức và 4 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư và uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Phùng         - Bí thư Đảng uỷ khối

2. Đồng chí Trịnh Huy Tùng               - Uỷ viên Ban Thường vụ

* Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, gồm 5 đồng chí:

1. Đồng chí Trịnh Huy Tùng               - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm

2. Bùi Đình Loát                                 - Uỷ viên BCH, Phó Chủ nhiệm

3. Đỗ Doãn Ích                                   - Cán bộ chuyên trách, Phó chủ nhiệm

4. Ngô Văn Hoan                                - Phó chủ nhiệm Uỷ ban vật giá, uỷ viên

5. Nguyễn Khoa                                  - Uỷ viên BCH, Uỷ viên

III. ĐẢNG BỘ KHỐI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, VĂN HOÁ, XÃ HỘI

Là Đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với 809 đảng viên. Ban chấp hành lâm thời:  gồm 13 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Lê Xuân Sang                  - Bí thư

2. Đồng chí Trần Thế Phụng              - Phó Bí thư

3. Đồng chí Trần Văn Long                - Uỷ viên Ban Thường vụ

4. Đồng chí  Đỗ Hữu Thích               - Uỷ viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí  Trịnh Huy Oai                - Uỷ viên Ban Thường vụ

Sau 2 năm hoạt động, Đảng bộ khối Công tác Tư tưởng, văn hoá, xã hội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1986 – 1988).

* Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí uỷ viên chính thức và 02 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư và uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

1. Đồng chí Trần Thế Phụng              - Bí thư Đảng uỷ khối

2. Đồng chí Trần Văn Long                - Uỷ viên Ban Thường vụ

* Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

1. Đồng chí Trần Văn Long                - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm

2. Đồng chí Trần Văn Thỉnh               - Uỷ viên BCH, Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Lê Quang Khải                 - Cán bộ Tuyên giáo, Uỷ viên

4. Đồng chí Đào Nguyên Chất            - Cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Uỷ viên

5. Đồng chí Lê Thị Tâm                     - Trưởng phòng Mẫu giáo Sở giáo dục, Uỷ viên

IV. ĐẢNG BỘ KHỐI NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP, THUỶ LỢI

Là Đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bao gồm 8 tổ chức cơ sở Đảng với 468 đảng viên. Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ khối Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thuỷ lợi gồm 9 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Vũ Thế Giao                   - Bí thư

2. Đồng chí Lê Văn Lành                   - Phó Bí thư

3. Đồng chí Trịnh Xuân Mão              - Uỷ viên Ban Thường vụ

Sau 2 năm hoạt động, Đảng bộ khối Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thuỷ lợi đã tổ chức đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1986 – 1988).

* Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí uỷ viên chính thức và 2 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư và uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

1. Đồng chí Lê Văn Lành                             - Bí thư Đảng uỷ khối

C. THỜI KỲ 1988 – 2007

Ngày 3/11/1988 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 221-QĐ/TU về việc giải thể các Đảng bộ khối để thành lập Đảng bộ Cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh uỷ và Đảng bộ Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ.

* ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CẤP TỈNH

Ngày 3/11/1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 225-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ bao gồm 68 tổ chức cơ sở Đảng (48 Đảng bộ và 20 chi bộ) và 4.500 đảng viên. Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ khối cơ quan cấp tỉnh: gồm 17 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Trần Thế Phụng, Tỉnh uỷ viên   - Bí thư Đảng uỷ CQ cấp tỉnh

2. Đồng chí Đoàn Văn Cúc                          - Phó Bí thư Đảng uỷ

3. Đồng chí Đỗ Khắc Lại                             - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến                      - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

5. Đồng chí Trần Văn Thỉnh                        - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, từ ngày 16 đến 18/5/1989, Đảng bộ khối cơ quan cấp tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1989 – 1991).

I. ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT, nhiệm kỳ 1989 - 1991

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 30 đồng chí uỷ viên chính thức và 2 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ. Trong đó:

1. Đồng chí Trần Thế Phụng     - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ CQ cấp tỉnh

2. Đồng chí Đoàn Văn Cúc       - Phó Bí thư Đảng uỷ

3. Đồng chí Đỗ Khắc Lại          - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức ĐU

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến   - UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐU

5. Đồng chí Trần Văn Thỉnh     - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo

6. Đồng chí Tống Thị Đãi         - UV Ban Thường vụ, Phó CT LĐLĐ

7. Đồng chí Nguyễn Kim Đồng - UV Ban Thường vụ, Giám đốc Kho bạc

8. Đồng chí Lê Bạch Lan          - TV Tỉnh uỷ, TV ĐU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

9. Đồng chí Nguyễn Văn Tường         - UV BTV, TP giáo dục CN CĐSP T.Hoá

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa I (5 đồng chí):

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến   - UV BTV Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2. Đồng chí Nguyễn Vũ Toan    - Phó chủ nhiệm Thường trực

3. Đồng chí Cao Xuân Liệu       - Ủy viên

4. Đồng chí Đỗ Đức Nghiện     - Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Khoa         - Ủy viên

- Số tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh nhiệm kỳ I (1989-1991). Số tổ chức cơ sở Đảng: 68; số đảng viên 4.500.

II. ĐẠI HỘI  LẦN THỨ II (nhiệm kỳ 1991-1996)

- Được tiến hành từ ngày 12-15/10/1991. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 1991-1996, gồm 35 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Trịnh Trọng Quyền                   - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ

2. Đồng chí Đỗ Khắc Lại                   - Phó Bí thư Đảng uỷ

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh          - UV Ban Thường vụ, Chánh VP Đảng uỷ

4. Đồng chí Lê Xuân Hoàn                 - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức

5. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến   - UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐU

6. Đồng chí Mai Văn Ngữ         - UV Ban Thường vụ, Phó GĐ Sở GTVT

7. Đồng chí Lưu Trọng Sướng  - UV Ban Thường vụ, GĐ Cục Đ.Tư phát triển.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Sức    - UV Ban Thường vụ, HT Trường Chính trị

9. Đồng chí Cao Văn Liệu - Tỉnh uỷ viên, VUBTV, Giám đốc Sở Tư pháp

- Hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ khoá II (tháng 3/1994) đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Tháng 4/1995 Đồng chí Trịnh Trọng Quyền được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Đồng chí Lê Văn Giảng được BTV Tỉnh ủy điều động tham gia BCH Đảng bộ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ.

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra khóa II, gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí  Nguyễn Văn Tiến - UVBTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm.

2. Đồng chí  Trịnh Hùng - Phó Chủ nhiệm.

3. Đồng chí  Nguyễn Vũ Toan - Uỷ viên

4. Đồng chí  Lương Hữu Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Uỷ viên

5. Đồng chí  Đỗ Quang Hiệu - Phó Giám đốc Sở LĐ, TB và Xã hội, Uỷ viên

6. Đồng chí  Vũ Đình Cương - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Uỷ viên

7. Đồng chí  Nguyễn Văn Ánh - Trưởng phòng Tổ chức Sở Thương mại, Uỷ viên

- Danh sách Tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh nhiệm kỳ II (1991-1996), gồm 74 tổ chức cơ sở Đảng ; 4.200 đảng viên.

III. ĐẠI HỘI LẦN THỨ III (nhiệm kỳ 1996-2000)

- Tiến hành từ ngày 11-13/3/1996. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 1996 - 2000, gồm 35 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Lê Văn Giảng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ CQ Cấp tỉnh

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh- Phó Bí thư Đảng uỷ (Đến tháng 7/1999 được bầu làm Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh)

3. Đồng chí Lê Xuân Hoàn- Phó Bí thư Đảng uỷ (kiêm Trưởng Ban Tổ chức đến tháng 11/1999)

4. Đồng chí Nguyễn Vũ Mai- Tỉnh uỷ viên, TVĐU, Giám đốc Sở Công nghiệp.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

6. Đồng chí Lương Hữu Dương- UVBTV, Chánh Văn phòng ĐU (Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ từ tháng 11/1999)

7. Đồng chí Lê Xuân Trinh- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

8. Đồng chí Lưu Trọng Sướng- UVBTV, Giám đốc Cục Đầu tư phát triển

9. Đồng chí Chu Thị Huệ- UVBTV, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, đào tạo

- Tháng 4 năm 1998 đồng chí Lê Văn Giảng được Trung ương điều động làm vụ trưởng Vụ nghiên cứu của UBKT Trung ương, đồng chí Nguyễn Vũ Mai được Ban chấp hành Đảng bộ bầu làm Bí thư Đảng uỷ. Tháng 7/1999, đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh, phó Bí thư Đảng uỷ được BTV Tỉnh uỷ điều động, bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tháng 8/1998, đồng chí Đỗ Quốc Mịn, đảng uỷ viên, chuyển sinh hoạt về Đảng bộ khối Ngân hàng.

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra khóa III: (6 đồng chí)

1.     Đồng chí Nguyễn Văn Tiến            - Chủ nhiệm

2.            Đồng chí Trịnh Hùng  - Phó Chủ nhiệm (Chuyển sang UBND tỉnh từ 6/1996)

3.     Đồng chí Mai Quang Diệp             - Phó Chủ nhiệm từ tháng 7/1997

4.     Đồng chí Bùi Văn Tiến                  - Ủy viên

5.     Đồng chí Nguyễn Thị Biển             - Ủy viên

6.     Đồng chí Trịnh Ngọ                      - Ủy viên

7.     Đồng chí Nguyễn Trung Thịnh       - Ủy viên

8.     Đồng chí Nguyễn Xuân Đốc          - Ủy viên

- Danh sách tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh nhiệm kỳ III (1996 - 2000): Tổng số 81 tổ chức cơ sở Đảng với  hơn 4.000 đảng viên.

IV. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV (nhiệm kỳ 2000 – 2005)

- Tiến hành từ ngày 21-23/11/2000. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh khoá IV, gồm 33 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí Nguyễn Vũ Mai - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ CQ Cấp tỉnh (Nghỉ chế độ từ tháng 12/2003)

2.  Đồng chí Lê Xuân Hoàn- Phó Bí thư Đảng uỷ (Được bầu Bí thư từ tháng 9/2004)

3. Đồng chí Lương Hữu Dương- UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ (Được bầu Phó Bí thư từ tháng 4/2004)

4.  Đồng chí Mai Quang Diệp- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ (Được giao Uỷ viên thường vụ trực từ tháng 6/2005)

5. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ

6. Đồng chí Lưu Trọng Quang- UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng uỷ

(Trưởng Ban Tổ chức từ tháng 4/2004)

7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh- UVBTV, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

8. Đồng chí Chu Thị Huệ- UVBTV, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo

9. Đồng chí Lê Ngọc Sơn- UVBTV, Phó Cục trưởng Cục Thuế

10. Đồng chí Đỗ Xuân Phong- UVBCH,  Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

(Chánh Văn phòng từ tháng 5/2004, Bổ sung Ban Thường vụ từ tháng 10/2004)

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra khóa IV: ( 7 đồng chí)

1. Đồng chí Mai Quang Diệp              - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Đỗ Xuân Phong              - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Bùi Văn Tiến                   - Uỷ viên

4. Đồng chí Nguyễn Trung Thịnh        - Uỷ viên

5. Đồng chí Bùi Ngọc Triêm               - Uỷ viên

6. Đồng chí Trịnh Huy Dân                - Uỷ viên

7. Đồng chí Nguyễn Thị Châm           - Uỷ viên

- Danh sách Tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh nhiệm kỳ IV (2000 - 2005). Tổng số: 70 Tổ chức cơ sở Đảng với  hơn 4.000 đảng viên.

V. ĐẠI HỘI LẦN THỨ V (nhiệm kỳ 2005 - 2010)

- Tiến hành từ ngày 27- 29/10/2005 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá V, nhiệm kỳ 2005 – 2010, gồm 33 đồng chí, trong đó:

1.Đồng chí Lê Xuân Hoàn                  - Bí thư Đảng uỷ

2. Đồng chí Mai Quang Diệp              - Phó Bí thư Đảng uỷ

3. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh         - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức

4. Đồng chí Lưu Trọng Quang            - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

5. Đồng chí Bùi Văn Tiến                   - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

6. Đồng chí Đỗ Xuân Phong              - UVBTV, Chánh Văn phòng

7. Đồng chí Phan Thị Thanh-UVBTV, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển

* Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Cơ quan Cấp tỉnh khoá V (gồm 5 đồng chí):

1. Đồng chí Bùi Văn Tiến                   - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Lê Thế Đôn                              - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Nguyễn Văn Thành                   - Phó Chủ nhiệm

4. Đồng chí Trịnh Thị Giới                 - Uỷ viên

5. Đồng chí Lê Văn Thiêm                 - Uỷ viên

- Danh sách Tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ cơ quan Cấp tỉnh nhiệm kỳ V (2005- 2010): Tổng số tổ chức cơ sở Đảng là 82 (60 Đảng bộ và 22 chi bộ) với 5.168 đảng viên.

* ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TỈNH UỶ

(1988  -  2007)

Là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, được thành lập theo quyết định số 226 ngày 03/11/1988 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các nhiệm kỳ

Trải qua gần 20 năm tồn tại với 5 kỳ đại hội, Đảng uỷ cơ quan Tỉnh uỷ có 5 đồng chí Bí thư, 1 đồng chí quyền Bí thư và 3 đồng chí Phó Bí thư chuyên trách.

- Danh sách các đồng chí Bí thư Đảng uỷ (kiêm nhiệm) từ 1988 đến 2007

1.  Đồng chí Trần Văn Long, P. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ                1988-1995

2.  Đồng chí Tạ Quang Lại, Quyền Bí thư                                         1995-1996

3.  Đồng chí Vương Văn Việt, TUV, P. Trưởng Ban Tuyên giáo TU  1996-1998

4.  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVBTV ,Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ  1998-2000

5.  Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, UVBTV, Chánh Văn phòng TU    2000-2005

6.  Đồng chí Phùng Bá Văn, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ           2005-2007

- Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ cơ quan Tỉnh uỷ từ 1988 đến 2007

1.     Đồng chí Tạ Quang Lại                                                            1988-1999

2.     Đồng chí Hoàng Trần Mai                                                       1999-2002

3.     Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân                                                   2002-2007

* ĐẢNG BỘ CƠ QUAN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH(1988 - 2007)

Là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, được uỷ quyền chuẩn y kết nạp và thi hành kỷ luật đảng viên từ ngày 22/12/1990 theo Quyết định số 443-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Danh sách các đồng chí Bí thư kiêm nhiệm

Sau gần 20 năm tồn tại với 5 kỳ đại hội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Nhân dân Tỉnh có 4 đồng chí Bí thư, 1 đồng chí quyền Bí thư và 4 đồng chí Phó Bí thư.

1.     Đồng chí Lê Quang Thập, Thường trực HĐND                           1988-1994

2.     Đồng chí Phan Đức Trạch, Trưởng phòng N. nghiệp (Q. Bí thư)  1994-1995

3.     Đồng chí Nguyễn Ngọc San, Chánh Văn phòng UBND tỉnh         1996-2001

4.     Đồng chí Lê Văn Cuông, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh                     2001-2003

5.     Đồng chí Đào Ngọc Ngọ, Thường trực HĐND tỉnh                     2003-2007

- Các đồng chí Phó Bí thư kiêm nhiệm

1.     Đồng chí Hoàng Thị Lựu, Tổ chức nhân sự UBND tỉnh              1988-1994

2.     Đồng chí Phan Đức Trạch, Trưởng phòng Nông nghiệp              1994-2001

3.     Đồng chí Trịnh Hùng, Phó Ban TCCQ (Sở Nội vụ)                    2001-2007

4.     Đồng chí Phan Chinh Chiến, Văn phòng UBND tỉnh                   2001-2007

* ĐẢNG BỘ KHỐI NGÂN HÀNG

(1998 – 2003)

Tháng 05 năm 1998, Bộ Chính trị ra Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ngân hàng. Theo đó, ngày 31/8/1998 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 583-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ khối Ngân hàng tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ.

- Các đồng chí Bí thư

1. Đồng chí  Lê Văn Lộc                             từ 1998 - 2001

2. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Dũng                 từ 2001 - 2003

- Phó Bí thư:

Đồng chí  Nguyễn Mạnh Dũng                     từ 1998 - 2001

Ngày 09/12/2003, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 824-QĐ/TU về việc giải thể Đảng bộ khối Ngân hàng tỉnh. Các đảng bộ cơ sở chuyển về trực thuộc Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa.

*****

Sau một thời gian hoạt động của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), ngày 30/7/2007 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 660- QĐ/TU về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh uỷ và Đảng bộ Cơ quan UBND tỉnh; thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Thanh Hóa.

D. ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG

HIỆN NAY LÀ ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

- Ngày 30/7/2007 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 660- QĐ/TU về việc Kết thúc hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh uỷ và Đảng bộ Cơ quan UBND tỉnh; thành lập Đảng bộ khối Cơ quan Dân chính Đảng; đồng thời cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Quyết định số 662-QĐ/TU chuyển giao Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Đảng bộ Dự trữ Quốc gia khu vực Thanh Hoá từ Tỉnh ủy về đặt trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng.

- Ngày 30/7/2007 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 661- QĐ/TU về việc chỉ định Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ

2. Đồng chí Lê Xuân Hoàn - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ

3. Đồng chí Mai Quang Diệp - Phó Bí thư Đảng uỷ

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Bí thư Đảng uỷ

5. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức ĐU

6. Đồng chí Lưu Trọng Quang - UVBan Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáoĐU

7. Đồng chí Bùi Văn Tiến - UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐU

8. Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng ĐU

9. Đồng chí Cao Cường Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU

10. Đồng chí Cao Thị Xuân - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU

11. Đồng chí Trần Quang Đảng - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU

* Uỷ ban kiểm tra lâm thời gồm 5 đồng chí:

1. Đồng chí Bùi Văn Tiến - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Lê Thế Đôn - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ nhiệm

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên

5. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Uỷ viên

- Khi mới thành lập Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng có 82 tổ chức cơ sở  Đảng.

- Ngày 30/7/2008 Ban Thường vụ tỉnh uỷ ra Quyết định 1033-QĐ/TU về việc chỉ định nhân sự tham gia cấp uỷ Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng- nhiệm kỳ 2007-2010 bao gồm 33 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền         - UVBTV TU, Bí thư Đảng uỷ khối

2. Đồng chí Mai Quang Diệp              - Phó Bí thư Đảng uỷ khối

(Phó Bí thư thường trực từ tháng 9/2008)

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân         - Phó Bí thư Đảng uỷ khối

4. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh         - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức

5. Đồng chí Lưu Trọng Quang            - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

6. Đồng chí Bùi Văn Tiến                   - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT

7. Đồng chí Đỗ Xuân Phong              - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng

8. Đồng chí Cao Cường Đệ      - Ủy viên BTV, Giám đốc Đài Phát thanh TH

9. Đồng chí Cao Thị Xuân        - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

10. Đồng chí Trần Quang Đảng - Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ

11. Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV, Bí thư Đoàn khối

* Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2007- 2010

- Ngày 05/5/2009 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định 1271-QĐ/TU về việc chuẩn y kết quả Bầu Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng nhiệm kỳ 2007- 2010:

1. Đồng chí Bùi Văn Tiến                   - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thành                   - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền           - Phó Chủ nhiệm

4. Đồng chí Trần Thị Hồng Trang

5. Đồng chí Lê Văn Vinh

6. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn

7. Đồng chí Lê Văn Thiêm

- Tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng là 78 tổ chức cơ sở Đảng với 6.031 đảng viên

- Ngày 24/5/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 1721-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng thành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa