Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 5
 Hôm nay: 94
 Tổng số truy cập: 188564
Trang chủ   /   Tổng quan   /   Chức năng, nhiệm vụ

1. Thời kỳ 1955 -1984: Khi mói thành lập năm 1955, Đảng bộ khối có các tên gọi: Đảng bộ Chính Dân Đảng cấp tỉnh và Đảng bộ Chính Dân Đảng (1)
Năm 1967, Đảng bộ khối Dân Chính Đảng có 50 TCCSĐ trực thuộc (27 đảng bộ, 23 chi bộ cơ sở); tổng số đảng viên: 4.403 đồng chí.

2. Thời kỳ 1984 – 1988: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 4 Đảng bộ Khối trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa:
- Đảng bộ Khối Dân Đảng có 18 TCCSĐ và 576 đảng viên.
- Đảng bộ Khối Kinh tế tổng hợp – Công nghiệp – Phân phối lưu thông  có 21 TCCSĐ và 1.405 đảng viên.
- Đảng bộ Khối Công tác Tư tưởng, Văn hóa, Xã hội có 809 đảng viên (chưa sưu tầm được số lượng TCCSĐ trực thuộc).
- Đảng bộ Khối Nông, Lâm, Nghư nghiệp, Thủy lợi có 8 TCCSĐ và 468 đảng viên.

3. Thời kỳ 1988 – 2007: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giải thể các Đảng bộ Khối; thành lập Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.
Khi mới thành lập và đến Đại hội lần thứ nhất (1989 - 1991) Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh có 68 TCCSĐ (48 đảng bộ và 20 chi bộ) và 4.500 đảng viên.
+ Đại hội lần thứ II (1991 - 1996) có 74 TCCSĐ và 4.200 đảng viên.
+  Đại hội lần thứ III (1996 - 2000) có 81 TCCSĐ và hơn 4.000 đảng viên.
+ Đại hội lần thứ IV (2000 - 2005) có 70 TCCSĐ và hơn 4.000 đảng viên.
+ Đại hội lần thứ V (2005 - 2010) có 82 TCCSĐ (60 đảng bộ, 22 chi bộ) và 5.168 đảng viên.

4. Thời kỳ 2010 đến nay: Ngày 30.7.2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh; thành lập Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thanh Hóa (đổi tên thành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh theo QĐ số 1721-QĐ/TU, ngày 24.5.2010 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa)).
+ Năm 2008: có 77 TCCSĐ (60 đảng bộ, 17 chi bộ) và 5.743 đảng viên.
+ Năm 2009: có 78 TCCSĐ (60 đảng bộ, 18 chi bộ) và 5.693 đảng viên.
+ Năm 2010: có 81 TCCSĐ (60 đảng bộ, 21 chi bộ) và 6.169 đảng viên.
+ 6 tháng đầu năm 2011: có 81 TCCCSĐ (61 đảng bộ, 20 chi bộ) và 6.321 đảng viên.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ Khối:
- Đoàn cơ quan cấp tỉnh được thành lập năm 1990.
- Hội cựu chiến binh cơ quan cấp tỉnh được thành lập năm 2000.
- Công đoàn viên chức tỉnh được thành lập năm 2008.
- Hiện nay Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có 4 ban tham mưu giúp việc gồm: Ban Tổ chức, Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo./.
(1) Tên trên con dấu của các tài liệu lưu trữ

Theo vinhlv

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa